تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

ورزشهاي همگاني

:::

به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

ورزشهاي همگاني بايد با توجه به نوع آداب و سنن،اقليم و شرايط طبيعي و علاقه مندي هر منطقه با كمترين هزينه گسترش پيدا كند.ورزش همگاني يكسري مقررات تعديل شده و يا بدون مقررات است و رقابت مهم نيست.

ورزش همگاني به معناي همه مردم بايد ورزش كنند ميباشد.

اهداف ورزشهاي همگاني: عنصر جديد در پديده ورزش همگاني كسب 2 هدف همزمان است: سرگرمي و كسب سلامتي.

اهداف كلي: وحدت و يكپارچگي عمومي،تشويق مشاركت مردمي،مشاركت همه ارگانها(وزارت آموزش و پرورش،بهداشت و درمان،شهرداري،سازمان سرمايه و بودجه و ...

اهداف جزئي: افزايش كارايي عمومي، جلوگيري از انحرافات اجتماعي،ارتقاع سطح سلامت عمومي و كاهش هزينه هاي درماني،توجه ويژه به فعاليت هاي جوانان،فعال نمودن استعدادهاي ورزشي آحاد مختلف جامعه در همه مقاطع سني،توجه ويژه به ورزش خانواده،ايجاد بستري مناسب جهت شناسايي استعداد هاي ورزشي جهت معرفي به بخش قهرماني.

برنامه و الويتها: الويت به ورزش بومي و محلي-ورزش محلات(پيش بيني اماكن عمومي با ويژگي هاي فرد-سهولت اشاعه رشته هاي خاص با توجه به شرايط طبيعي،محيطي و جغرافيايي-بهره برداري بهينه از حداكثر استفاده عمومي از اماكن ورزشي موجود كشور و مواهب طبيعي-رعايت اصل 3 قانون اساسي(ارائه خدمات رايگان تربيت بدني)

توجه به آموزش در زمينه هاي: اشاعه فرهنگ ورزشي براي همه-استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي براي آموزش مربيان در سطوح مختلف-برپايي نمايشگاه ها،جشنواره،گنگره ها-سمينارها كه پيگيري بعد از آن بسيار مهم است-ارتباطات و مبادلات بين المللي-بيس تبليغات از طريق صدا و سيما،رسانه هاي گروهي-انتشار پوستر و بروشور- كه بسيار مهم است-دانستن راه هاي جذب.

بطور كلي هركاري بدون سرمايه گذاري،بدون برنلمه ريزي مدوّن-بدون افراد متخصص-بدون افراد علاقمند ممكن نيست.

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.