تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

ورزش و اقتصاد

:::

 

به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

نقش اقتصاد در فرهنگ ورزش:

در دهه هاي اخير با رشد دانش اقتصاد و گسترش مباحث نظري در حوزه ادبيات اقتصاد توسعه،معيارهاي توسعه يافتگي نيز تكامل يافته است ، بر اين اساس حوزه گسترده اي در زمينه ي شاخصهاي توسعه يافتگي شكل گرفته است ،‌ يكي از ابعاد مهم اين حوزه ، شاخصهاي توسعه انساني است كه در ارتباط تنگاتنگ با بهداشت نيروي انساني است ، به گونه اي كه در دهه هاي اخير مهمترين بعد شاخصهاي توسعه به شمار مي رود ،‌ از اين رو تلاش در جهت بهبود وضعيت بهداشت عمومي نيروي انساني اعم از بهداشت جسمي و رواني كه ورزش يكي از مهمترين متغيرهاي آن است به يكي از اهداف عملكرد دولتها تبديل شده است.

ضرورت توجه به اين مهم و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادي بر همگان روشن است و ورزش بويژه ورزش همگاني يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر بهداشت عمومي نيروي انساني و در نتيجه توسعه اقتصادي جامعه مياشد.بدين جهت ميتوان اهميت ورزش و ضرورت توجه به مقوله ورزش را با رشد و توسعه اقتصادي بخوبي سنجش نمود.

بر اين اساس ميبايد سياستها ، برنامه ها و راهكارهاي اجتماعي دولت در جهت گسترش و ترويج مقوله ورزش شكل گيرد يكي از اين برنامه ها ميتواند گسترش فرهنگ اقبال عمومي به ورزش باشد به گونه اي كه ورزش در سطح عمومي نهادينه شده و بخشي از فرهنگ جامعه را شكل دهد.

 

                                                                                                          با احترام - درياباري

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.