تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

موانع رشد مشاركت زنان در جامعه

:::

 

به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

موانع عدم توسعه گسترش مشاركت زنان در جامعه ايران را در محورهاي تاريخي،حقوفي،اقتصادي و جامعه شناسي ميتوان بررسي نمود.

از نقطه نظر تاريخي: در طول تاريخ ايران باستان زنان داراي موقعيت اجتماعي پرفراز و نشيبي بودند براي نمونه در دوره هخامنشيان زنان همسنگ با مردان به فعاليت هاي اجتماعي ميپرداختند.حتي در كارگاههاي كاري، برخي زنان به رياست منصوب ميشدند.در لوحه هاي گلي بدست از تخت جمشيد زنان حقوق و مزايايشان همسنگ برابر با مردان و بعضا بيشتر نيز بوده.در دوره اشكاني زنان نيز داراي حق طلاق و ديگر حقوق اجتماعي همانند مردان بودند. اما در اوايل دوره ساساني به زن به سان كالا نگريسته ميشد و آنها قابل تملك به شمار مي آمدند. در اواخر دوره ساساني زنان از ارج و قرب ويژه اي برخوردار شده و به مقامات عاليه در عرصه قضاوت،امور ديني و سياسي نايل آمدند و حتي برخي از آنها به مقام پادشاهي نيز رسيدند. در همين اوضاع و احوال، در عرب جاهليت زنان زنده به گور ميشدند و با آنها مانند حيوان و حتي بدتر از آن رفتار ميشد. با ظهور دين اسلام بر اهميت نقش زنان تاكيد شده و به شخصيت والاي زنان توجه شد و زناني چون حضرت زينب و فاطمه(س)در اين راستا و در جهت ارتقاي موقعيت زنان در جامعه تلاش نمودند.با به درت رسيدن امويان و عباسيان از حضور زنان در جامعه و فعاليت آنها در عرصه هاي سياسي،اجتماعي،اقتصادي و ... جلوگيري شد. سياست اين حكومتها در راستاي پرده نشين كردن و به انزوا كشيدن كامل زنان بود زيرا كه از حضور زنان در جامعه بعنوان يكي از اهرم هاي فشار مي هراسيدند چه بسا كه ممكن بود سياست زينبي در جامعه گسترش يابد و اين امر ممكن بود موجب تزلزل و فروپاشي حكومت گردد.

اين سياست تا اويل عصر مشروطه نيز ادامه داشت تا اينكه كم كم زناني مثل پروين اعصامي و ... كم كم طلسم عدم حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي را شكسته و زمينه ساز حضور پررنگ زنان در عرصه هاي گوناگون اجتماعي شدند.

با انقلاب اسلامي ايران،زنان نيز بعنوان يكي از مهمترين تاثيرگذاران در وقوع انقلاب بودند كه خواهان كاهش سلطه مردان بر اركان گوناگون تصميم گيري كشور بودند.

بطور خلاصه بايد گفت از ديدگاه تاريخي از گذشته هاي دور تاكنون مردان به دلايل مختلف خواهان حضور كم رنگتر زن در فعاليتهاي مختلف اجتماعي بوده اند كه اين امر با مباني اسلام سازگاري چنداني ندارد.البته در حال حاضر اين نقيصه مرتفع شده و كم كم ارزشهاي اسلامي بر ارزشهاي جنسيتي چيرگي مي يابد.

از نقطه نظر حقوي: با توجه به آنچه كه در قسمت هاي پيشين گفته شد تفكر مردسالاري بر قانونگذاري نيز تاثير گذاشته است زيراكه در دوره هاي گوناگون مجلس قانونگذاري از آغاز عصر مشروطه تاكنون مردان اكثريت قريب به مطلق كرسي هاي مجلس را در اختيار داشته اند و از اين رو قوانين و مقررات شكل مردانه به خود گرفته و به اهميت و نش والاي زنان در جامعه توجه چنداني نشده است.براي نمونه در قانون مدني زنان داراي حق طلاق نيستند و مرد هروقت كه بخواهد ميتواند زن را طلاق دهد. همچنين بر اساس اصل 115 قانون اساسي رئيس جمهور از ميان رجال سياسي و مذهبي برگزيده مي شود.نتيجه آنكه زنان نميتوانند بر مسند رياست جمهوري تكيه زنند.

از نظر اقتصادي: با توجه به اينكه مردان، بر كليه منابع توليدي و خدماتي از قديم الايام سلطه داشته اند مانع حضور زنان در اين عرصه بوده اند.

از نقطه نظر جامعه شناسي:  كشور ايران متشكل از اقوام گوناگون با آداب و رسوم مختلف است و از اين رو در برخي از اقوام حضور زنان در عرصه هاي گوناگون اجتماعي را ناپسند جلوه ميكنند.

بنابراين مسائل فرهنگي نيز يكي از موانع گسترش مشاركت زنان در جامعه بشمار مي آيد.

نتيجه:

با توجه به موارد گفته شده در جهت توسعه مشاركت زنان در جامعه مي بايد اولا قوانين و مقررات، اصلاح شده و هرگونه تبعيض در خصوص زنان در عرصه هاي گوناگون جامعه مدني از ميان برداشته و با توجه به موازين دين مبين اسلام كه تفكيكي ميان اقوام، گروه ها و جنسيت ها قائل نيستند حقوق زنان همسنگ با مردان لحاظ شود.هرچند كه تساوي حقوق زن و مرد به مثابه تشابه حقوق نيست.

ديگر اينكه با بهره گيري از رسانه هاي گروهي،مطيوعات،صدا و سيما و يا برگزاري سمينارها،همايش و كارگاه هاي آموزشي، تفكر مردسالاري را اصلاح و بر اهميت نقش زنان در توسعه سياسي،اقتصادي و قضايي تاكيد گردد.

 

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.