تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

شعارها

:::

 به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي:

 

ورزش،افزايش مقاومت

ورزش يك ارزش فردي و گروهي

ورزش تقدم ديگران بر خود

ورزش بالا بردن كرامت انساني

 

ورزش تجلي هنر

ورزش پويايي جامعه

ورزش هماهنگي روح و جسم

ورزش سازگاري با ديگران

ورزش علاقه به كار گروهي

 

ورزش رقابت با دوست

ورزش شادابي و طراوت

ورزش آزمون وظيفه شناسي

 

ورزش انتخاب زيركان

ورزش راهنماي زندگي شاداب

ورزش مبارزه با رذايل اخلاقي

ورزش مقابله با جهل و ناداني

ورزش انرژي،زندگي

 

ورزش شاخص جامعه پويا

ورزش افزايش طول عمر

ورزش رهايي از افسردگي

ورزش پيام سلامتي و تندرستي

ورزش از جواني تا پيري

 

فداكاري با ورزش

شجاعت با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

 

ورزش فرار از چنگال هوس

ورزش منشا خوشبختي

ورزش شكرگزاري نعمت سلامتي

ورزش حركتي براي رفع خستگي

ورزش محل آزمودن اراده هاي قوي

 

ورزش فرار از خودپسندي

ورزش آزمون بزرگواري و وقار

ورزش يك ارزش بي انتها

ورزش آينده نگري در تصميم

ورزش ضامن سلامتي فرد و جامعه

 

ورزش فرار از سستي و تنبلي

ورزش تواضع و فروتني

ورزش آزمون اعتماد به نفس

ورزش رهايي از اندوه

ورزش مبارزه با خودخواهي

 

آرامش با ورزش

آسايش با ورزش

نشاط با ورزش

تفريح با ورزش

پرانرژي با ورزش

 

ورزش تجلي هنر

ورزش پويايي جامعه

ورزش هماهنگي روح و جسم

ورزش سازگاري با ديگران

 

ورزش،سودمند براي روح و جسم

ورزش مبارزه با ياس و نااميدي

ورزش پرورش جان وتن

ورزش آغاز نشاط و خوشدلي

ورزش اساس جامعه پويا

 

ورزش تبديل شكست به پيروزي

ورزش شكيبايي و تامل

ورزش آزمون براي برنامه ريزي

ورزش پله پله تا موفقيت

ورزش شناختن فرصتها

 

ورزش ذخيره اي براي كهنسالي

ورزش تقويت روح وجسم

ورزش حركت همراه با طبيعت

ورزش الفباي قانون سعادت

 

ورزش منشا احساسات لطيف

ورزش افزايش سرعت انتقال

ورزش تلاش براي رسيدن به هدف

ورزش آموختن تغيير و تنوع

 

ورزش افزايش اعتماد به نفس

ورزش افزايش استقامت

ورزش قدرت برنامه ريزي

ورزش راهنماي زندگي سعادتمند

ورزش تغيير و تحرك

 

ورزش غنيمت شمردن فرصتها

ورزش آزمون شكيبايي

ورزش تقويت سرعت انتقال

ورزش نشاط و پويايي

ورزش دانستن و توانستن

شعارهاي ورزشي:

 

1) ورزش را يك تكليف بدانيد
2) تندرست و شاداب با ورزش
3) ورزش وسيله نيكويي در راه اعتلاي جسم و بالندگي روح است
4) ورزش از پيري زودرس جلوگيري ميكند
5) با ورزش اعتماد به نفس،شادابي،نشاط و نظم در زندگي ايجاد ميشود
6) زندگي را با ورزش و تغذيه سالم دلنشين تر بسرائيم
7) با ورزش افسردگي،كسالت و بي حوصلگي رفع ميشود
8) با ورزش وزن بدن كنترل و تناسب اندام حفظ ميشود
9) با ورزش چربي هاي خون كاهش مي يابد
10) با ورزش دستگاه گردش خون و تنفس تقويت ميشود
11) ورزش تندرستي  را تضمين و شخصيت را متعادل ميسازد
12) جسم و روح بايد با هم تربيت شود
13) ورزش يك نوع عبادت است
14) عقل سالم در بدن سالم است
15) ز نيرو بود مرد را راستي          ز سستي كژي زايدو كاستي
16) به فرزندان خود شنا،تيراندازي و اسب سواري بياموزيد
17) ورزش قهرماني،ميوه ورزش همگاني است
18) ورزش و تربيت بدني يك پديده و ارزش فرهنگي است
19) انسان با حركت و تلاش زنده است
20) سازمان تربيت بدني در خدمت مردم ورزشكار و ورزش دوست است
21) حداقل هفته اي 3 روز ورزش كنيد
22) ورزش يك مقوله فرهنگي و اجتماعي است،بايد به فكر علمي كردن آن باشيم
23) غذاي سالم،هواي سالم،جامعه سالم با ورزش

 

 

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.